Att kank kungen tankar runt konsidentitet sam att uppleva att ens anatomi ick stammer

overens plotsli konsidentitet kan finnas till arbetsamt och forvirrande, darfor vill jag verkligen peppa dig att soka hjalp. Paminn dej allena om att du icke slosar nagons epok, abrupt om sa skanker du de solo chansen att ma forbattrin igenom att fanga dina tankar sam funderingar villi serios.

Vi behover ej lagga in oss inom dom arme fardiga kategorierna sta kon samt sexualitet ifall vi ick vill. Det later villig ditt kommenta sasom att n ej kanner dig odl bekvam att klura run dig sjalv Puerto Rico postorder hustru enligt det binara sattet att se pa kon. En binart takti att askad kon befinner sig att det finns tvenne kon antingen, bona alternativ kille och att dessa kategorier befinner sig forknippade tillsamman vissa egenskaper.

Beroende villi hurdan familjen reagerar kan du efterat utse hur ni promenerar framat

Det finns massa andra satt att betrakta kon saso oppnar pro ett storre omvaxling och interkulturell och sasom betonar att vi folk befinner si mer unika samt egna an att klara av delas in i dessa ett par grova kategorier. Kanske befinner sig kon ick odl betydelsefull for de? Kan handa trivs ni med att tanka mer icke-binart? (saledes att icke onska placering in dig i enlighet med binart konstankande). Hurda det an befinner si sa befinner sig det relevant att du far lokalisera din speciell led och det som blir bra pro de!

Odla enastaende att n ager hittat klasskamrater n tycker om att umgas tillsamman. Frandskap sam att ha roligt ihop age inom grunden inte ett skvatt att handla tillsamman vilket kon vi har. Fastan det, finns det osynliga regler och forvantningar kungen att flickor skal spela tillsamman flickor samt killar amna spel med killar. Dom narvarande osynliga reglerna kallas sta normer och det finns ofantligt avsevart normer kopplat nyss mot hurda nagon flicka eller kis amna existera, se ut eller underbe do ska hava for intressen. Skad, det som befinner sig sa finfin ar att det gar att separation til normerna, sam ju ytterligare saso astadkommer det, desto friare blir vi persone att foreta det vi mar bra itu samt hang tillsammans de dar sasom utfor oss glada, alldeles oavsett vad de inneha pro kon!

Frams ejakulera ut fore folk sasom du kanner dig stabil tillsammans saso kan framja de nar du bestammer de darfor at komma ut for familjen. Det kan finnas kompisa, internetkompisar, lararinna, skolkurator, syskon alternativ nagon annan sasom ni litar gallande. Det befinner si finemang att hava mannisko att vanda dig till pro hjalp forsavitt familjen skulle reagera pa en onormalt satt.

Alltemellanat kan det besta tillfredsstallande att spela att redogora fa mo att inleda med darfor att kolla hur det blir. Att informera en aning kan exempelvis finnas att knysta att n kanner dig obekvam med hurdan n blir sedd utifran kon men ni behover inte redogora mer ingaende om n ick vill. Ni ager riktig att informera grej ino din speciell frekvens.

Paro samt andra familjemedlemmar behover mycket f tid gallande sig darfor att uppfatta underben det handlar om. Saledes tendera det befinna hjalpsamt att filosofera att de behover erhalla tillverka sin personligt forfaringssatt. Odla ehur do befinner si oforstaende eller ager fordomar av inledningen odl kan do utbilda sig omside. Det betyder ick att ni amna okej e respektlost bemotande, andock det kan existera hjalpsamt att reflektera att det kan erhalla ta tid och att det befinner si svart att fortydliga allting pa en gang.

Odla att besluta sig darfor att samspraka ifall det kan kannas starkande oavsett hur familjen befinner sig

·Radslan for att folja ut kan emellanat existera jatte- jobbigare ann hur det blir i verkligheten. Stundtals tar familjen det avsevart battre ann nago tror. Ehuru familjen skulle reagera gallande ett anstrangand taktik kan det finnas hjalpsamt att grubbla att n kommer hitta taktik att administrera det sa sasom det kommer. Det kan kannas battre att konfrontera det en oroar sig forut istallet darfor at kringga det.

Tags:

No responses yet

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *